Prečo ísť na vyšetrenie?

Skríningové mamografické vyšetrenie znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka tým, že u žien bez príznakov zachytí včasné štádiá ochorenia. Pacientky s včasným štádiom rakoviny prsníka majú vysokú šancu na vyliečenie.

ČO JE SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA

Skríning rakoviny prsníka je organizované kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka, realizované skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov žien, ktoré nepociťujú žiadne priame príznaky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Jeho úlohou je odhalenie nádorového ochorenia v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

V súčasnosti na Slovensku prebieha celoplošný skríning rakoviny prsníka, v rámci ktorého posielajú zdravotné poisťovne pozvánky na skríning tým ženám, ktoré pravidelne, každé 2 roky, na skríningové mamografické vyšetrenie nechodia a spĺňajú stanovené podmienky.

CIELE SKRÍNINGU

Systematický mamografický skríning je opatrenie, ktoré má pozitívny dopad na širokú skupinu obyvateľov v rámci celoplošných skríningových programov. Primárnym cieľom kvalitného celoplošného skríningu rakoviny prsníka na Slovensku je včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz (priemer pod 2 cm) a zníženie úmrtnosti na toto ochorenie. Pri 70 až 75 percentnej účasti žien môže dôjsť ku zníženiu úmrtnosti na rakovinu prsníka o 30 až 35%percent.

V skratke:

Skríning rakoviny prsníka má za cieľ čo najskôr zachytiť skoré štádium rakoviny prsníka u žien, ktoré nepociťujú žiadne príznaky, účinne, menej radikálne ho liečiť, zlepšiť prognózu ochorenia a znížiť úmrtnosti.

Odporúčané videá

Ako prebieha mamografia?
Videobrožúrka
Mamografické vyšetrenie
Mamografická onkokontrola