Prečo ísť na vyšetrenie?

Bolesť na onkologický problém v hrubom čreve a konečníku neupozorní. Príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka sú na začiatku nenápadné, neprejavujú sa bolesťou, preto by mal človek po päťdesiatom roku života absolvovať skríningové vyšetrenie hrubého čreva a konečníka pomocou TOKS- testu na okultné krvácanie každé 2 roky alebo raz za 10 rokov absolvovať skríningovú kolonoskopiu, ktorá umožňuje zachytiť a liečiť nádorové alebo prednádorové zmeny hrubého čreva a konečníka ešte pred vznikom prvých príznakov.

Úlohou skríningu je odhalenie nádorového ochorenia v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

Skríning, ako sekundárna prevencia, sa týka mužov a žien vo veku od 50 do 75 rokov.

Cieľom skríningového testovania je zachytiť už nepatrné, okom neviditeľné množstvo krvi v stolici (TOKS) a následne pátrať po jeho príčine. Kolonoskopiou sa dajú zachytiť a odstrániť polypy, ktoré sú často predstupňom rakoviny. Cieľom skríningu je znížiť morbiditu (chorobnosť) aj mortalitu (úmrtnosť) daného ochorenia.

Základné informácie o rakovine hrubého čreva a konečníka

Hrubé črevo je posledná časť tráviaceho traktu. Väčšina prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka, nazývaného aj kolorektálny karcinóm (KRK), sa začína ako malé zhluky buniek, nazývané adenomatózne polypy. Časom sa niektoré z týchto polypov môžu stať rakovinou.

Kolorektálny karcinóm je zo všetkých typov rakoviny najlepšie liečiteľný, keď sa nádor zachytí iba v sliznici čreva. Rakovina hrubého čreva a konečníka je celosvetovo najrozšírenejšia. Polypy sú často bezpríznakové, preto lekári odporúčajú pravidelné skríningové testy ako prevenciu.

Najviac ohrozené skupiny ľudí

  • Ľudia s diagnózou kolorektálneho karcinómu, ktorí majú zvýšené riziko vzniku iného karcinómu. Kontroly nie len hrubého čreva a konečníka sú odporúčané v kratších časových intervaloch
  • Príbuzní ľudí, ktorým zistili kolorektálny karcinóm - mnoho ľudí má v rodine príbuzných, ktorí trpia alebo trpeli rovnakou diagnózou. Takíto ľudia by mali s pravidelnou kontrolou začať o 10 rokov skôr ako bola u príbuzného zistená rakovina hrubého čreva. Tiež je vhodné skrátiť interval testovania, teda buď absolvovať kolonoskopiu každých 5 rokov alebo test na okultné krvácanie 1x ročne.
  • Vysoké riziko majú ľudia, ktorí majú vrodenú familiárnu adenómovú polypózu, ženy, ktoré mali/majú rakovinu prsníka, vaječníka alebo maternice – okrem preventívneho vyšetrenia na okultné krvácanie by mali podstúpiť aj genetické vyšetrenie a v prípade potvrdenia tzv. Lynchovho syndrómu im bude odporúčaný špeciálny postup kontrolných vyšetrení.
  • Ľudia s inými (nezhubnými) ochoreniami hrubého čreva a konečníka – zápalové ochorenia ako napr. Crohnova choroba, ulcerózna kolitída. Crohnova choroba zvyšuje riziko ochore nia na rakovinu čreva 7– až 20-krát, pri ulceróznej kolitíde je toto riziko ešte vyššie. Po 25 rokoch dostane 40 % pacientov trpiacich ulceróznou kolitídou rakovinu čreva
  • Diabetici – pacienti s cukrovkou majú o 30 až 40 % vyššie riziko kolorektálneho karcinómu, ako zdraví ľudia
  • Ľudia starší ako 50 rokov – riziko rastie najmä po päťdesiatke, i keď niekedy choroba napadne aj mladých ľudí. Vek sa považuje za nízkorizikový faktor, určuje, kedy treba začať s pravidelnými prehliadkami. Všetci bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné problémy, by mali po 50. roku života podstúpiť vždy raz za dva roky test na okultné krvácanie (ak nepatria do niektorej z vysokorizikových skupín) alebo skríningovú kolonoskopiu
  • Fajčiari a obézni ľudia – klinické štúdie potvrdili, že obezita má priamy vzťah k rakovine hrubého čreva a konečníka

Odporúčané videá

Rozhovor s gastroenterológom MUDr. Andrejom Orsághom (NOU)
Návod: Test na skryté krvácanie v stolici. Takto si ho urobíte
Kolonoskopia, inštruktážne video
Vhodný jedálniček pred kolonoskopiou
Videobrožúrka